E-health

E-health biedt nieuwe mogelijkheden om gezondheidsgegevens digitaal te delen met relevante partijen. Uiteraard gebeurt dit altijd met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon wiens gegevens het betreft. Dit stelt ons in staat om een betere samenwerking te bevorderen en een meer geïntegreerde benadering van zorg te bieden, waarbij de focus ligt op het welzijn van de patiënt.

Logo dr pollet

Verslagen

Om ervoor te zorgen dat uw medische gegevens veilig en gemakkelijk toegankelijk zijn, werken zorgverleners samen door deze gegevens op te slaan in een beveiligde elektronische eHealth-kluis. Alleen een arts met wie u een "therapeutische relatie" heeft, en die beschikt over uw eID-gegevens en mondelinge toestemming, kan toegang krijgen tot deze gegevens. U hebt echter de controle over wie toegang heeft tot uw medische gegevens. U kunt dit zelf beheren en controleren via de website www.mijngezondheid.be (onder de rubriek “toegangsbeheer”)

Vaccinatieschema

Vaccinaties worden automatisch geregistreerd in Vaccinnet, uw digitale vaccinatiekaart.

Het kan echter voorkomen dat andere zorgverleners, zoals arts-specialisten (bijvoorbeeld spoedeisende hulp) of uw arbeidsarts, geen gebruik maken van dit systeem. Als u ons echter laat weten dat u gevaccineerd bent (met vermelding van de datum en het vaccin), kunnen wij als uw huisarts deze informatie ook achteraf registreren. Op die manier zorgen we ervoor dat uw volledige vaccinatiegeschiedenis bij ons bekend is en up-to-date blijft.

U als patiënt

Via het inloggen met uw eID of itsme app kan u bovenstaande verslagen en schema’s ook zelf raadplegen. Dit kan u terugvinden op de volgende websites:

Gezondheidssamenvatting

Uw huisarts heeft de mogelijkheid om een SumEHR (Summarized Electronic Health Record) van uw medische gegevens te delen met relevante partijen. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming. Telkens wanneer uw medisch dossier geopend en gesloten wordt, zal het systeem automatisch een samenvatting genereren van relevante gezondheidsgegevens. Deze samenvatting wordt veilig opgeslagen in dezelfde beveiligde elektronische eHealth-kluis.

Standaard worden de volgende gegevens opgenomen in de samenvatting:

  • Uw administratieve gegevens
  • Gegevens van een noodcontactpersoon
  • Risicofactoren (allergieën, medicatiereacties, sociale risicofactoren, enz.)
  • Uw medische voorgeschiedenis
  • Uw huidige lijst met gezondheidsproblemen
  • Uw medicatieschema
  • Uw vaccinaties

Als er gegevens in de samenvatting staan die u liever niet vermeld ziet, kunt u dit uiteraard bespreken met uw huisarts.

Voor wie is dit bedoeld?

SumEHR's worden gedeeld tussen artsen. Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverpleegkundigen, hebben geen toegang tot uw SumEHR. Denk hierbij met name aan situaties waarin u te maken krijgt met een huisarts van wacht, een spoedarts, een specialist, enzovoort.

Medicatieschema

Met uw goedkeuring kan uw huisarts uw medicatieschema elektronisch en automatisch up-to-date houden en delen met andere zorgverleners. In tegenstelling tot uw samenvatting van gezondheidsgegevens, is dit specifieke informatie wel beschikbaar voor uw vaste apotheker of thuisverpleegkundige. Op die manier kunnen zij een compleet beeld krijgen van uw medicatiegebruik en zorgen voor een geïntegreerde zorgervaring.